Het gemis van de Meesters

25 februari 2021

Afstand houden, binnen zitten, online vergaderen: we zijn inmiddels gewend aan alle coronamaatregelen, maar wat missen we het persoonlijke contact met onze leden!

Omdat er voorlopig nog geen uitzicht is op versoepelingen, maakt Meesters met Magister op dit moment vooral digitale plannen. Frank Spijkers, voorzitter van Meesters met Magister, worstelt met de impact die de coronacrisis heeft, want hoe houd je een vereniging levend tijdens een pandemie?

Hij schreef er een blog over:

Meesters met Magister en corona

Hoe houd je een vereniging levend tijdens een wereldwijde pandemie? Dit was niet een vraag die dagelijks bij me opkwam, daarvoor waren er belangrijker zaken. Gezond blijven, zorgen dat het goed ging met mijn directe omgeving, een school draaiende houden in steeds wisselende omstandigheden. Maar toch vroeg met enige regelmaat ook de vereniging om tijd en aandacht.

Sommige zaken liepen bijna gewoon door of werden zelfs eenvoudiger: vergaderen met een bestuur dat verspreid over het hele land woont kost minder (reis)tijd als je het online doet. De meeste zaken konden we op die manier prima afhandelen, al was het wel minder leuk elkaar niet echt te zien.

Een van de belangrijkste doelen van onze vereniging is het contact tussen de leden organiseren en bevorderen om kennis en ervaring over het werken met Magister uit te wisselen. Dat is lastig in een tijd waarin onderlinge contacten beperkt moeten worden. We hebben er dit jaar voor gekozen om geen online variant van de regiobijeenkomsten te organiseren. Dat leek ons te weinig meerwaarde hebben. We zullen daar dit jaar opnieuw over gaan nadenken. Dat is noodzakelijk omdat op dit moment niemand precies weet hoe de toekomst er uit gaat zien en wanneer bijeenkomsten met mensen van allerlei scholen uit het hele land weer mogelijk zijn.

De overleggen met Iddink over Magister vinden ook in Teams plaats. Dat is niet ideaal maar het kan wel. Het is goed om te merken dat zaken als de koppeling met MSTeams en het verwerken van online presentie op korte termijn ingebouwd konden worden.

Nu gaan we voor het eerst onze ALV online organiseren. We kiezen dan voor een ‘kale’ ledenvergadering waarin we alleen de jaarlijkse verplichte agendapunten zullen behandelen. Jaarverslag, begroting, jaarrekening, bestuursverkiezingen. Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar weer fysiek ontmoeten en dan zorgen we ook weer voor een inhoudelijk deel.

2020 bracht niet alleen corona, maar ook het onverwachte nieuws van een tariefsverhoging voor Magister:

Tariefsverhoging Magister

In juni 2020 kondigde Iddink een forse tariefsverhoging voor Magister aan. Daarop ontstond veel weerstand bij scholen en besturen. Coöperatie SIVON onderhandelde namens een groot aantal scholen en schoolbesturen met Iddink. Meesters met Magister trok samen met SIVON op om de belangen van onze leden te behartigen. Wil je weten hoe je collega’s in het land de tariefsverhoging ervaren hebben? In de uitwerking van een enquête die we vorig jaar afnamen hebben we de standpunten van onze leden in kaart gebracht.

Na de zomer is er een mediation-traject gestart tussen Iddink en SIVON dat uiteindelijk in december geleid heeft tot een overeenkomst over de tariefsverhoging. Meesters met Magister is in het najaar bij de gesprekken betrokken geweest. In december is afgesproken dat SIVON en Iddink doorpraten over de openstaande punten gericht op de toekomst. Dit betreft bijvoorbeeld de pakketsamenstelling en prijs(verhoging) voor de komende jaren en de rol van SIVON als gesprekspartner.

Actief en betrokken bij de
Toekomst in uitvoering

Toekomst in uitvoering

MmM-nieuwsbrief

Zijn je collega’s al op de hoogte van het bestaan van Meesters met Magister? Samen maken we Magister handiger, sneller en gebruiksvriendelijker en daar heeft iedereen baat bij. Laat hieronder je mailadres achter en meld je aan voor de nieuwsbrief. We waarderen het als je vakgenoten informeert over ons bestaan. Samen staan we (nog) sterk(er)!
Aanmelden nieuwsbrief

Door het invullen en versturen van dit formulier geef je aan dat je graag de informatieve nieuwsbrief van Meesters met Magister wilt ontvangen.

We gebruiken Mailchimp als ons nieuwsbriefplatform. Door te klikken op abonneren, geef je toestemming voor het overbrengen van je informatie naar Mailchimp voor verwerking. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door op de link 'afmelden' te klikken in de nieuwsbrief-e-mail.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram